ΚΔΒΜ2 LIKE

  • Αναγνωρισμένοι Εκπαιδευτικοί
  • Μοριοδοτούμενα Προγράμματα
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ I-SKILLS Α.Ε.

Η Πιστοποίηση των Βασικών Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση, αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο ενδυνάμωσης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και ένταξής του στην αγορά εργασίας.

μαθήματα Ρομποτικής.

Το κέντρο μας, υλοποιεί μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών προσφέροντάς τους ένα κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των “Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα”.

Κάνε δικό σου σήμερα το πιστοποιητικό πληροφορικής για την μοριοδότηση σου στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Δωρεάν εξετάσεις Αγγλικών

Δώσε εξετάσεις αγγλικών για lower δωρεάν!

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ

Blog